475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

KONFERENCE POSPOLU

Konference POSPOLU – POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků, pořádána dne 8. 4. 2024 Intervenčním centrem – Spirála, Ústecký kraj, z.s. a Ústeckým krajem, nejen že naplnila do posledního místa velký sál v budově krajského úřadu, ale příspěvky přednášejících vzbudily velký zájem a pozornost účastníků. Téma pomoci dětem ohroženým domácím násilím a transgeneračního přenosu násilí v […]

DĚTI MUSÍME UČIT CHRÁNIT SI HRANICE.

Mgr. Martina Vojtíšková, vedoucí našeho Intervenčního centra a předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center (APIC), byla hostem magazínu Houpačky. „Sedmdesát procent našich klientů v dětství zažilo násilí a přenáší si ho s sebou do dalších vztahů. Neznamená to ale, že jsou tito lidé jenom původci násilí. Můžou být i obětí,“ říká předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center […]

SPOLUPRÁCE S NADACÍ VIZE 97 POKRAČUJE

Nadace VIZE 97 pomáhá obětem domácího násilí v regionech. ❤️Šekem na 200 000,- Kč podpořila spolek Spirála, Ústecký kraj, z.s., který se v celém Ústeckém kraji skrze několik poboček stará o osoby ohrožené domácím násilím. Díky finanční podpoře od Nadace VIZE 97 bude pokračovat rekonstrukce domu a bytů v režimu prostupného bydlení v Janáčkově ulici v Ústí nad Labem. […]

Rodiče, zastavte kolotoč násilí v rodině!

„Téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, je zažila v obou životních etapách, tedy v dětství i dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí,“ sdělují veřejnosti výzkumníci společnosti SocioFactor. Výzkum si zadala zpracovat v ČR  intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Více zde: https://www.kolotocnasili.cz/o-projektu.html

DOMÁCÍ NÁSILÍ SE MŮŽE „DĚDIT“

Domácí násilí může být „dědičné“, ukázal výzkum, který nechala vypracovat Asociace pracovníků intervenčních center. Vyplývá z něj, že třetina lidí, kteří mají zkušenosti s domácím násilím, ho zažívala v dětství i dospělosti – a to buď jako svědek, oběť nebo i původce násilí. Podle autorů výzkumu se děti, které prošly domácím násilím, často takovému chování […]

NADACE VIZE 97 PODPORUJE SPIRÁLU

V prosinci 2023 byla navázána spolupráce s nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, kdy bylo naší organizaci darováno nové oblečení pro naše klientky/klienty ohrožené domácím násilím. Velice nás těší, že tato spolupráce pokračuje a nadace naší organizaci poskytla finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč, které budou použity na rekonstrukci domu a bytů v režimu […]

KAMPAŇ „KOLOTOČ NÁSILÍ“

Děti se učí od vás. Zastavte kolotoč násilí! www.kolotocnasili.cz Komunikační kampaní v médiích a on-line prostoru chceme upozornit na závažnost přenosu násilí mezi generacemi (z rodiče na dítě), na mýty, stereotypy a důsledky pro život rodin a dětí. Kampaní se zaměřujeme především na rodiče, kteří mají možnost situaci dětí změnit, stát se lepšími rodiči, ukázat dětem […]

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ

Intervenční centra zahájila osvětovou kampaň „Zastav kolotoč násilí“ . Jejím cílem je upozornit veřejnost na závažné společenské téma – přenos násilí mezi generacemi. Kampaň je  podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021. Začátek kampaně je od 23. 11. 2023. www.kolotocnasili.cz

POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Již tuto sobotu 11. 11. 2023 se uskuteční podzimní kolo potravinové sbírky. Letos tato charitativní akce slaví již 10 let, kdy se za dobu jejího konání podařilo vybrat 4 210 tun potravin, tedy 8,4 milionů porcí jídla, lidé darovali i 545 základních hygienických potřeb. Přijď tuto sobotu do Lidlu ve Všebořicích a podpoř tuto akci […]