475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Prostupné bydlení

Z každé krize vede nejméně jedna cesta. Udělejte první krok a zavolejte!

Startovací byty pro osoby v tíživé situaci, Spirála, Ústecký kraj, z.s., Janáčkova ulice
299, Ústí nad Labem jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Předmětem projektu je nákup domu č.p. 299 v ulici Janáčkova, jeho rekonstrukce a pořízení základního nezbytného vybavení. Díky této investici vznikne 5 nových sociálních bytových jednotek. Cílem projektu je navýšit kapacitu nájemního sociálního bydlení ve městě Ústí nad Labem- městské části Krásné Březno
a umožnit tak osobám v bytové nouzi důstojné podmínky pro bydlení.

Byty s regulovaným nájemným poskytujeme spolupracujícím a motivovaným osobám (s příjmem ze zaměstnání, invalidním důchodem, apod.), které jsou v nelehké životní situaci a potýkají se s bytovou nouzí. Nižší regulované nájemné umožňuje postupné zlepšování sociální situace a plynulý přechod do bytu s komerčním nájemným. Byty poskytujeme maximálně na dva roky při dodržení podmínek nájemní smlouvy a parametrů sociálního bydlení v IROP.

Kdo nás může kontaktovat?

 • rodič – samoživitel
 • mladý dospělý, který opouští ústavní péči
 • rodiny s dětmi 
 • osoby ohrožené domácím násilím
 • oběti trestných činů

Jak postupovat?

Vyplněnou žádost o byt (viz „dokumenty organizace) doručí zájemce na adresu (Spirála, Ústecký kraj, z. s., K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice). Na základě splnění kritérií a individuálního posouzení sociální situace je uchazeč zařazen do pořadníku. 

Kritéria:

 •  dostatečná kompetence k bydlení bez zvýšené sociální podpory či jen s minimem sociální práce
 •  stálý příjem, který umožní pokrytí nájemného a služeb
 • aktivní přístup k hospodaření s finančními prostředky a sociálně ekonomická stabilita eliminující sociálně patologické jevy
 •  schopnost dodržovat provozní/ ubytovací řád
 •  způsobilost pro společné bydlení a sousedské soužití
 • pro přidělení bytu není podmínkou využívání sociální služby (v případě zájmu uzavřeme s klientem smlouvu o poskytnutí sociální služby)

Kolik bytů je k dispozici?

Dům disponuje pěti bytovými jednotkami s kapacitou 11 lůžek. K dispozici jsou dva byty o velikosti 1 + 1 (kuchyň + pokoj) a tři byty s kuchyní a dvěma pokoji.

 Je součástí bytu i vybavení?                   

Součástí bytových jednotek je kuchyňská linka, sporák, topná tělesa, závěsné topné těleso a toaletní skříňka. Byt si nájemník vybavuje vlastním nábytkem, který odpovídá hygienickým standardům.

 

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

Napište nám

Odesláním formuláře bere na vědomí, že uvedené kontaktní informace budou použity výhradně za účelem komunikace.