475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

KONFERENCE POSPOLU

Konference POSPOLU – POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků, pořádána dne 8. 4. 2024 Intervenčním centrem – Spirála, Ústecký kraj, z.s. a Ústeckým krajem, nejen že naplnila do posledního místa velký sál v budově krajského úřadu, ale příspěvky přednášejících vzbudily velký zájem a pozornost účastníků. Téma pomoci dětem ohroženým domácím násilím a transgeneračního přenosu násilí v rodinách prezentované doc. PhDr. Ludmilou Čírtkovou, CSc. Dr. h. c. rezonovalo celým dnem.

Konference byla realizována v rámci programu Lidská práva (č. projektu LP-HRMGSC-007) spolufinancovaného z finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.

Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci projektu a zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí ČR.