475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Rodiče, zastavte kolotoč násilí v rodině!

„Téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, je zažila v obou životních etapách, tedy v dětství i dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí,“ sdělují veřejnosti výzkumníci společnosti SocioFactor. Výzkum si zadala zpracovat v ČR  intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

Více zde: https://www.kolotocnasili.cz/o-projektu.html