475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Terénní krizový tým

V žádné situaci nezůstanete sami: 475 603 390

Odborná psychosociální krizová pomoc v případech mimořádných životních situací, živelných katastrof či hromadných neštěstí (např. povodně, havárie, hromadná dopravní neštěstí, aj.).

Pro koho je služba vhodná?

Služba je určena jednotlivcům, kteří potřebují pomoci s překonáváním následků nečekané mimořádné události, příbuzným či známým, kteří jsou se zasaženým v kontaktu, svědkům či lidem, kteří událost způsobili nebo za ní cítí vinu, starostům a zastupitelům obcí, aj.

Jak terénní pomoc probíhá?

  1. V rámci osobního pohovoru vám poskytneme prostor pro vyjádření emocí. Podpoříme vaše vlastní kompetence a pomůžeme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme, co zvládnete sami, případně s pomocí vašich blízkých.
  2. Soustředíme se na vaše potřeby a společně s vámi tvoříme plán na další dny. Ke všem vašim dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. 
  3. Poskytneme vám informace o možnostech pomoci. 
  4. Pomůžeme vám při řešení záležitostí spjatých s odstraňováním následků událostí a zprostředkujeme vám kontakty na navazující služby, instituce a organizace.
  5. Spojíme se s místní komunitou (například se starosty a zastupiteli obce) a společně projednáme kroky, které vám mohou pomoci.
  6. V případě úmrtí pomáháme se zajištěním pietního aktu (pomoc s přípravou a podporou při vzpomínce na zesnulé).

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

Napište nám

Odesláním formuláře bere na vědomí, že uvedené kontaktní informace budou použity výhradně za účelem komunikace.