475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Šance pro všechny – Domov bez násilí

Dopřejte vašim dětem dětství bez násilí a volejte 725 912 694.

Pomáháme dětem, které zažívají domácí násilí, ať už jako přímé oběti nebo svědci. Chráníme zájem dítěte a poskytujeme nezletilým dětem i jejich rodičům podporu. Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání dětí a rodičů. Spolu s rodiči minimalizujeme dopad násilí na děti a nastavujeme zdravé vztahy rodičů k dětem. Rodina, kde dochází k násilí, potřebuje odbornou pomoc.

Program Dětství bez násilí

Od 1.11. 2020 jsme partnerem programu Dětství bez násilí, který poskytujeme v souladu s metodikou Centra LOCIKA, Praha (více informací najdete na www.detstvibeznasili.cz).

Zaměřujeme se na celý rodinný systém, tzn. že odbornou péči věnujeme dětem jako svědkům násilím, ohroženým osobám či členům rodiny, kteří nezvládají vztek, agresi ve vztazích. Našim cílem a cílem rodičů je zajistit dětem zdravé prostředí a kontakt s oběma rodiči bez násilí a agrese (asistované kontakty).

V odborném týmu najdete terapeuty, psychology, sociální pracovníky. Spolupracujeme se všemi institucemi Ústeckého kraje, které se zabývají řešením domácího násilí (odbor sociálních věcí, OSPOD, intervenční centrum, Policie ČR, soudy v rámci opatrovnického řízení…).Nabízíme terapie pro nezletilé, terapie zaměřené na vztah dětí s rodiči, i terapie pro násilné osoby. 

Součástí projektu jsou i případová setkání odborníků a interaktivní semináře pro žáky středních škol jako prevence partnerského násilí.  

Tisková zpráva program „Dětství bez násilí“ podzim 2020

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

Napište nám

Na emaily je odpovídáno do 5ti pracovních dní od odeslání. Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.