475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

O nás

Spirála, Ústecký kraj, z. s. vznikla v roce 2000. Po celou dobu trvání podporujeme jednotlivce i rodiny v krizi a od roku 2007 nabízíme pomoc také obětem domácího násilí. Spirálu vnímají občané i spolupracující organizace Ústeckého kraje jako průvodce náročnými životními situacemi i jako partnera, který poskytuje podporu, užitečné rady a také prostor i čas na sdílení toho, co se v životě daří i nedaří. Podílíme se na komunitním plánování města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje. Naši pracovníci působí jako lektoři seminářů, poradci, hodnotitelé projektů. Jsme zváni ke „kulatým stolům“ při řešení sociálních otázek regionu.
Spirála je příležitost a zároveň cesta z krizové situace, do které se může dostat každý. Je odrazovým můstkem k pozitivním změnám v rodině, ve vztazích i v osobním životě.

Jak to u nás vypadá

20 let pomoci lidem v krizi

 • 2000   Centrum krizové intervence v září dnem otevřených dveří slavnostně zahájilo provoz.
 • 2001   Spirála nabízí pilotní program Alternativa pro mladistvé s alternativními tresty, Dítě – škola – společnost – preventivní program pro třídní kolektivy. Zpěvačka Jana Koubková účinkuje v prvním benefičním večeru Spirály v rockovém oratoriu Every Smilingliberty, jehož uvedení je republikovou premiérou.
 • 2002   Otevřeno lůžkové oddělení Centra krizové intervence. Karel Černoch swinguje  pro Spirálu, dary překročily částku 100 000,- Kč.
 • 2003   Začala dvouletá spolupráce s německou organizací VbFF – Lilla Vila, která nabízí pomoc ženám v Chemnitz. Poskytujeme psychosociální pomoc obětem ničivých povodní v roce 2002 na Ústecku. Pro děti z dětských domovů  nabízíme  preventivní program Děti z domova.  Pro všechny lidi, co druhých trable vidí“ zaznívají z podia skladby Beatles.
 • 2004   Pro pracovníky v sociálních službách regionu koordinujeme otevřené mezioborové supervize. Pro  cílovou skupinu osob s duševním onemocněním nabízíme preventivní péči pro předcházení recidivě onemocnění a spolupráci s rodinou klienta.  Africká skupina SAF SAP  s exotickým tancem a mystickými bubny vystupuje na podiu s půlročním miminkem zavázaným v šátku pod prsy matky.
 • 2005   Ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí o. s. z Prahy otevíráme DONA centrum – poradnu pro oběti domácího násilí. Darem jsme získali obraz od významného ústeckého malíře pana Zdeňka Koška.  Herec Roman Štolpa moderuje náš benefiční večer.
 • 2006   Zavádíme standardy kvality sociálních služeb do programů o. s. Spirála.  Na benefičním koncertu konaném u příležitosti úmrtí Freddieho Merkuryho zazněla píseň Show must go on v podání Queenmanie.
 • 2007   V červnu nás seznamuje se svými službami intervenční centrum v Rakouském Linci.  Spirála otevírá Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Tiskem proběhla zpráva o mamince s novorozenou dcerou, která po porodu nalezla střechu nad hlavou v Centru krizové intervence.
 • 2008   Terénní krizový tým nabízí krátkodobou a střednědobou pomoc obětem neštěstí. Rodiče dětí se školními a výchovnými problémy využívají program „Diskusní rodičovské skupiny“.
 • 2009   Služby o. s. Spirála jsou z velké míry financovány z peněz EU, tzv. individuálními projekty. Poprvé sociální služby vstoupily do režimu tříletého financování.
 • 2010   Oslavy 10. výročí poskytování pomoci lidem v krizi. S o. s. Spirála za dobu její desetileté existence spolupracovalo 86 odborníků. 
 • 2011   Spirála se účastní soutěže  o grant se sbírky Pomozte dětem.  Získává 972 000 Kč na zřízení detašovaných pracovišť v Lounech a Rumburku.
 • 2012   Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím opakovaně v rámci České republiky získává smutné prvenství v počtech vykázání násilné osoby ze společného obydlí.
 • 2013   Terénní krizový tým poskytuje pomoc lidem zasaženým povodněmi. Intervenční centrum pořádá konferenci Domov: Místo bezpečí i násilí. Pracovnice Spirály připravily pro klienty i obyvatele z okolí odpolední akci s názvem Skorotické sdílení –  bezplatný bazárek oblečení a ochutnávku doma napečených dobrot.
 • 2014  Spirála nabídla pro osoby v krizi Internetový prostor na adrese mail@spirala-ul.cz.
 • 2015 Jsme partneři celorepublikových projektů: Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohroženým domácím násilím (financovaného z prostředků MV) a Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace.
 • 2016 Spirála je zapsaným spolkem. Na psaní odborné knihy Mlčení bolí se podíleli pracovníci Intervenčního centra. Nabízíme kurz psychosociální pomoci při zvládání mimořádných událostí.
 • 2017 Intervenční centrum je  oceněno  Policejním prezidiem ČR za dlouholetou spolupráci s Policií ČR při řešení případů domácího násilí.
 • 2018  Spirála pomáhá mamince z osady Severní na Děčínsku. V únoru při práci v lese usmrtil padající strom jejího přítele, otce jejich dcerky a ještě nenarozeného syna.
 • 2019 Spirála kupuje dům v Janáčkově ulici v Ústí nad Labem. Po rekonstrukci nabídne pět bytů rodinám s dětmi.
 • 2020 … 20 let Spirály. Bohužel bez oslav. Celý svět zažívá „dobu covidovou“. Spirála služby téměř neomezuje, přestože řada pracovníků byla též nemocná.   Ukazuje se, že v tak náročné době jsou sociální služby stejně potřebné a žádané  jako služby zdravotní. I přes složité období zahajujeme spolupráci s novými partnery: Locikou a  Nadací Terezy Maxové. Otevíráme TRIANGL krizové centrum pro děti a nedospělé. Účinkujeme v pořadu Milionář mezi námi.
 • 2021 Od července nabízíme pro osoby v krizi, rodiče samoživitele a mladé dospělé bydlení v 5 nově zrekonstruovaných bytech v Janáčkově ulici.
 • 2022 Jedna ze zakladatelek – Mgr. Martina Vojtíšková – získává Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021 v kategorii sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života.
 • 2023 V Rumburku se stěhujeme do nových prostor. V rámci projektu POSPOLU, který je hrazen z norských fondů, vzděláváme sociální pracovníky v prevenci domácího násilí. Jsme partnery projektu „Děti dětí bez násilí“, který je zaměřený na fenomén trans generačního násilí.