475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Lůžka pro osoby v krizi

Bezpečný prostor, váš čas na změnu: 475 603 390

Služba krizových lůžek je krátkodobá bezplatná pobytová sociální služba v maximálním rozsahu sedm nocí. 

K dispozici jsou dva pokoje, pět lůžek a dětská postýlka, dvě sociální zařízení, společenská místnost s kuchyňskou linkou a základním vybavením. 

Komu je služba určena?

Osobám starším 18 let (mladším 18 let v doprovodu zákonného zástupce či osobám s omezenou způsobilostí  se souhlasem opatrovníka), které potřebují zázemí pro zklidnění a ujasnění si dalšího směřování v případech: 

  • psychické nepohody způsobené vnějšími nebo vnitřními okolnostmi (nemoc, úmrtí, obavy, úzkosti, …)
  • rodinných a vztahových problémů (rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, problémy na pracovišti, aj.)
  • krátkodobé bytové nebo finanční tísně (rodiče s dětmi na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po živelných pohromách, aj.)
  • duševního onemocnění, kdy je možné krátkodobým pobytem předejít dlouhodobější hospitalizaci v psychiatrickém zařízení

Délku pobytu stanoví krizový pracovník na základě osobního pohovoru s klientem. 

Jak s klienty během pobytu pracujeme?

Poskytujeme prostor pro orientaci v emocích, pomáháme stabilizovat akutní stav klienta a  plánovat postup řešení. Eliminujeme prohlubování krize a vedeme klienta k využití dosavadních zkušeností s řešením problémů. Společně odhalujeme příčiny vzniku krize a nabízíme alternativy řešení, včetně zprostředkování dalších služeb, vyhledání kontaktů na odborníky, organizace a další zařízení v rámci psychosociální sítě regionu.

Kdo s klienty pracuje?

Vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci, kteří absolvovali výcvik v krizové intervenci.

Co musí mít s sebou osoba k pobytu?

V případě, že osoba, která žádá o pobyt na krizovém lůžku, nemá finanční prostředky, ani osobní věci, může během pobytu využít zápůjčky následujících věci: lůžkoviny, ručník, domácí obuv, hračky, nočník. S ohledem na případnou situaci lze využít toaletní potřeby, pračku, žehličku či šatník zařízení.

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.