475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Lůžka pro osoby v krizi

Bezpečný prostor, váš čas na změnu: 475 603 390

Služba krizových lůžek je krátkodobá bezplatná pobytová sociální služba v maximálním rozsahu sedm nocí. 

K dispozici jsou dva pokoje, pět lůžek a dětská postýlka, dvě sociální zařízení, společenská místnost s kuchyňskou linkou a základním vybavením. 

Komu je služba určena?

Osobám starším 18 let (mladším 18 let v doprovodu zákonného zástupce či osobám s omezenou způsobilostí  se souhlasem opatrovníka), které potřebují zázemí pro zklidnění a ujasnění si dalšího směřování v případech: 

  • psychické nepohody způsobené vnějšími nebo vnitřními okolnostmi (nemoc, úmrtí, obavy, úzkosti, …)
  • rodinných a vztahových problémů (rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, problémy na pracovišti, aj.)
  • krátkodobé bytové nebo finanční tísně (rodiče s dětmi na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po živelných pohromách, aj.)
  • duševního onemocnění, kdy je možné krátkodobým pobytem předejít dlouhodobější hospitalizaci v psychiatrickém zařízení

Délku pobytu stanoví krizový pracovník na základě osobního pohovoru s klientem. 

Jak s klienty během pobytu pracujeme?

Poskytujeme prostor pro orientaci v emocích, pomáháme stabilizovat akutní stav klienta a  plánovat postup řešení. Eliminujeme prohlubování krize a vedeme klienta k využití dosavadních zkušeností s řešením problémů. Společně odhalujeme příčiny vzniku krize a nabízíme alternativy řešení, včetně zprostředkování dalších služeb, vyhledání kontaktů na odborníky, organizace a další zařízení v rámci psychosociální sítě regionu.

Kdo s klienty pracuje?

Vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci, kteří absolvovali výcvik v krizové intervenci.

Co musí mít s sebou osoba k pobytu?

V případě, že osoba, která žádá o pobyt na krizovém lůžku, nemá finanční prostředky, ani osobní věci, může během pobytu využít zápůjčky následujících věci: lůžkoviny, ručník, domácí obuv, hračky, nočník. S ohledem na případnou situaci lze využít toaletní potřeby, pračku, žehličku či šatník zařízení.

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

Napište nám

Na emaily je odpovídáno do 5ti pracovních dní od odeslání. Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Intervenční centrum, Ústecký kraj a program Šance pro všechny, jsou dočasně přesunuty na adresu Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem (1. patro, budova Univerzity J.E.Purkyně). Děkujeme za pochopení,