Bydlení pro osoby, které se potýkají s bytovou nouzí a zároveň nemají dostatečné finanční prostředky
na vlastní bydlení nebo mají ztížený přístup na komerční trh s nájemnými byty zpravidla z důvodů
kumulace nepříznivých sociálních jevů. Pokud máte zájem o tutuo službu, vyplňte prosím následující žádost.