475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Dotazník pro žadatele o sociální bydlení organizace Spirála, Ústecký kraj z. s.

Bydlení pro osoby, které se potýkají s bytovou nouzí a zároveň nemají dostatečné finanční prostředky
na vlastní bydlení nebo mají ztížený přístup na komerční trh s nájemnými byty zpravidla z důvodů
kumulace nepříznivých sociálních jevů. Pokud máte zájem o tutuo službu, vyplňte prosím následující žádost.