475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Dotazník pro žadatele o sociální bydlení organizace Spirála, Ústecký kraj z. s.

Bydlení pro osoby, které se potýkají s bytovou nouzí a zároveň nemají dostatečné finanční prostředky
na vlastní bydlení nebo mají ztížený přístup na komerční trh s nájemnými byty zpravidla z důvodů
kumulace nepříznivých sociálních jevů. Pokud máte zájem o tutuo službu, vyplňte prosím následující žádost.

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.