475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Statistiky

23 let

poskytujeme pomoc lidem v krizi

8 765 dnů

včetně víkendů a svátků

210 360 hodin

pomoci a podpory

Spirála v roce 2023

Počet hodin podpory klienta

No Data Found

Počet výkonů dle služeb

No Data Found

8 452 hodin

podpory poskytnuto klientům v konzultovnách Spirály.

211 hodin

strávili pracovníci Spirály na výjezdech za klienty do terénu.

Linka pomoci

Počet klientů linky pomoci

No Data Found

8 056

osob kontaktovalo Linku pomoci.

Klienti Spirály

Podíl klientů Spirály podle pohlaví

No Data Found

2 078

klientů osobně navštívilo Spirálu.

529

z nich byly nezletilé děti.

Intervenční centrum

Počet evidovaných ohrožených osob celkem v IC

No Data Found

759

evidovaných ohrožených osob v IC celkem.

181

vykázání násilných osob Policií ČR