475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Statistiky

21 let

poskytujeme pomoc lidem v krizi

8 035 dnů

včetně víkendů a svátků

192 840 hodin

pomoci a podpory

Spirála v roce 2021

Počet výkonů dle služeb

No Data Found

Počet hodin podpory klienta

No Data Found

6 121 hodin

podpory poskytnuto klientům v konzultovnách Spirály.

324 hodin

strávili pracovníci Spirály na výjezdech za klienty do terénu.

Linka pomoci

Počet klientů linky pomoci

No Data Found

4 481

osob kontaktovalo Linku pomoci.

Klienti Spirály

Podíl klientů Spirály podle pohlaví

No Data Found

1 974

klientů osobně navštívilo Spirálu.

529

z nich byly nezletilé děti.

Intervenční centrum

Počet evidovaných ohrožených osob celkem v IC

No Data Found

462

evidovaných ohrožených osob v IC celkem.

112

vykázání násilných osob Policií ČR