475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Statistiky

20 let

poskytujeme pomoc lidem v krizi

7 300 dnů

včetně víkendů a svátků

175 200 hodin

pomoci a podpory

Spirála v roce 2020

Počet výkonů dle služeb

Počet hodin podpory klienta

5 167 hodin

podpory poskytnuto klientům v konzultovnách Spirály.

281 hodin

strávili pracovníci Spirály na výjezdech za klienty do terénu.

Linka pomoci

Počet klientů linky pomoci

3 912

osob kontaktovalo Linku pomoci.

3 912

osob kontaktovalo Linku pomoci.

Klienti Spirály

Podíl klientů Spirály podle pohlaví

1 618

klientů osobně navštívilo Spirálu.

334

z nich byly nezletilé děti.

Intervenční centrum

Počet evidovaných ohrožených osob celkem v IC

459

evidovaných ohrožených osob v IC celkem.

136

vykázání násilných osob Policií ČR