475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

SPOLUPRÁCE S NADACÍ VIZE 97 POKRAČUJE

Nadace VIZE 97 pomáhá obětem domácího násilí v regionech. ❤️
Šekem na 200 000,- Kč podpořila spolek Spirála, Ústecký kraj, z.s., který se v celém Ústeckém kraji skrze několik poboček stará o osoby ohrožené domácím násilím.

Díky finanční podpoře od Nadace VIZE 97 bude pokračovat rekonstrukce domu a bytů v režimu prostupného bydlení v Janáčkově ulici v Ústí nad Labem. Začne oprava nejkritičtější části domu, tj. zadního dvora. 🤎

Prostupné bydlení nabízí důstojné podmínky pro bydlení samoživitelům s dětmi v nouzové situaci, kdy byli nuceni opustit násilného partnera. Je k dispozici za nekomerčních podmínek, díky kterým mohou oběti domácího násilí postupně stabilizovat svou finanční situaci a vyjít vstříc životu bez násilí.