475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Dočasné uzavření lůžkové části z provozních důvodů

Oznamujeme, že ve dnech 3. až 10. srpna 2015 bude dočasně uzavřena lůžková část Centra krizové intervence a Intervenčního centra z důvodu výmalby. V uvedených dnech nebudou přijímáni klienti na krizové lůžko. Provoz bude obnoven v pátek 7. srpna v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Skorotické sdílení

Spirála pořádá již 3. rokem akci Skorotické sdílení. V úterý 23. 6. od 14.00 do 17.00 hod proběhne bezplatný bazárek oblečení, v programu je i ochutnávka doma pečených moučníků, prohlídka budovy a vystoupení ZŠ Pod Vodojem. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Srdečně Vás zvou pracovnice Centra krizové intervence.  

Kampaň Mlčení bolí

Intervenční centrum Ústeckého kaje, které zřizuje Spirála, spolupracuje na projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“, který je součástí programu Dejme (že)nám šanci a podpořen nadací Open Society Fund (OSF). V rámci projektu byla zahájena informační kampaň Mlčení bolí. Více informací a ukázky kampaně naleznete na odkazech níže: https://www.mlceniboli.cz/pro-media https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120606/obsah/405333-kampan-proti-domacimu-nasili

Dar pro klienty Spirály od studentů Gymnázia Jateční

Studentům z Gymnázia Jateční nejsou lhostejné osudy lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace. Uspořádali mezi sebou sbírku hygienických potřeb a plyšových hraček, které pak předali klientům Centra krizové intervence a Intervenčního centra spolku Spirály, který pro klienty v krizi provozuje sociální služby. Za naše klienty děkujeme. pracovníci Spirály  

Spirála je členem Panelu Humanitárních organizací

Terénní krizový tým Spirály je členem panelu Humanitárních organizací, který působí na území Ústeckého kraje. Více informací v odkazu na článek zveřejněný v Magazínu o integrovaném záchranném systému (říjen 2014)… Panel Humanitárních organizací

Děkovný list pro Spirálu

Děkovný list Chomutov V roce 2014 se zástupce organizace Mgr. Martina Vojtíšková podílela na komunitním plánování města Chomutov, viz Poděkování.

Nová pračka pro klienty Spirály

Služeb našeho zařízení využívají osoby, které jsou často v tak obtížné životní situaci, že přicházejí o své sociální jistoty – domovy, majetek, vybavení a oblečení. Často se bohužel nejen jednotlivci, ale i rodiny s dětmi ocitnou bez prostředků a mají pouze to, co mají na sobě. Při pobytu na krizovém lůžku Centra krizové intervence je […]