475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Nová pračka pro klienty Spirály

Služeb našeho zařízení využívají osoby, které jsou často v tak obtížné životní situaci, že přicházejí o své sociální jistoty – domovy, majetek, vybavení a oblečení. Často se bohužel nejen jednotlivci, ale i rodiny s dětmi ocitnou bez prostředků a mají pouze to, co mají na sobě.
Při pobytu na krizovém lůžku Centra krizové intervence je důležitou součástí vybavení pračka, kterou mohou klienti využít pro své potřeby.
V letošním roce však nám již pračka dosluhovala a bylo pro nás velmi obtížné sehnat finanční zdroj, ze kterého bychom mohli zakoupit pračku novou.

Proto jsme velmi uvítali nabídku firmy FairCredit zastoupenou oblastní ředitelkou paní Danou Pastorovou na nákup nové pračky. Celá akce proběhla velmi rychle a před Vánoci již mohli klienti prát v pračce nové.

Děkujeme a jsme vděční, že mezi komerčními firmami a širokou veřejností jsou lidé, kteří mají srdce na svém místě a dokáží pomoci ostatním.

Zuzana Lešková, vedoucí Centra krizové intervence

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Intervenční centrum, Ústecký kraj a program Šance pro všechny, jsou dočasně přesunuty na adresu Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem (1. patro, budova Univerzity J.E.Purkyně). Děkujeme za pochopení,