475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Kampaň Mlčení bolí

Intervenční centrum Ústeckého kaje, které zřizuje Spirála, spolupracuje na projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“, který je součástí programu Dejme (že)nám šanci a podpořen nadací Open Society Fund (OSF). V rámci projektu byla zahájena informační kampaň Mlčení bolí. Více informací a ukázky kampaně naleznete na odkazech níže:

https://www.mlceniboli.cz/pro-media

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120606/obsah/405333-kampan-proti-domacimu-nasili

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Intervenční centrum, Ústecký kraj a program Šance pro všechny, jsou dočasně přesunuty na adresu Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem (1. patro, budova Univerzity J.E.Purkyně). Děkujeme za pochopení,