475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

SIGNÁL POMOCI

Mezinárodní Signal for help neboli Signál pomoci je gesto, které vytvořila kanadská  nezisková organizace Canadian Women’s Foundation v dubnu 2021 pro oběti
 domácího násilí, kterých během pandemie koronaviru celosvětově přibylo poměrně
velké množství. Tento signál ale lze použít i v jiných situacích, kdy se jedná o násilí,
např. násilí na dětech. Informace o možnosti jeho využití se šíří naprosto samovolně
veřejností.
Gesto zobrazuje symbolické uvěznění palce v dlani. Gesto je nenápadné, snadné a
v tichosti ho lze provést prakticky kdekoliv – v obchodě, na ulici, ale třeba i před
počítačem během videohovoru.

Díky tomu, že se gesto neshoduje s žádným výrazem ze znakové řeči a nelze ho tak
s ničím jiným zaměnit, mohou jej využívat i hluchoněmí lidé.
Toto gesto nezanechá žádnou digitální stopu, žádné přímé důkazy, které by mohly
agresora vyprovokovat. Lze jej tedy bezpečně použít v online komunikaci, případě jej
i ukázat kurýrovi či sousedovi z okna.

CÍLOVÁ SKUPINA: kdokoliv zasažený násilím (dítě, žena, muž, senior, člověk
s handicapem atd.)
OČEKÁVANÁ REAKCE OKOLÍ:

Video: https://www.facebook.com/dacian.napau/videos/3998404883557457


Možnost reakce na zachycení signálu v ČR:
Volat PČR, která reaguje podle standardních postupů při zavolání na linku 158. Může
se stát, že na linku 158 zavolá občan, že zachytil tento signál pomoci a chce oznámit,
že je někdo v nebezpečí.Osoby, které jsou s obětí v kontaktu (příbuzný, učitel) a mají možnost s ní
komunikovat, ji mohou bezpečným způsobem kontaktovat a nasměrovat k další
pomoci (klást uzavřené bezpečné otázky), pokud tento signál rovnou není domluvený
jako signál volat PČR.

MOŽNOSTI POUŽITÍ např:

  • děti při online výuce (ideálně je signál učitelem představen celé třídě např. na
    preventivní hodině)
  • v kontaktu s úřadem, v obchodě, u lékaře
  • domluvený signál s osobou ohroženou a poradenským místem
  • domluvený signál volání o pomoc v rámci rodiny, kamarádů atd