475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

KAMPAŇ „KOLOTOČ NÁSILÍ“

Děti se učí od vás. Zastavte kolotoč násilí!

www.kolotocnasili.cz

Komunikační kampaní v médiích a on-line prostoru chceme upozornit na závažnost přenosu násilí mezi generacemi (z rodiče na dítě), na mýty, stereotypy a důsledky pro život rodin a dětí. Kampaní se zaměřujeme především na rodiče, kteří mají možnost situaci dětí změnit, stát se lepšími rodiči, ukázat dětem život bez násilí v rodině a získat jejich  ztracenou důvěru.

Kampaň probíhá v rámci projektu „Děti dětí bez násilí“, č. projektu LP-HRMGSC-005, který je financován z Norských fondů 2014-2021 – Program Lidská práva.