475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

UZAVŘENÍ SLUŽEB

UPOZORNĚNÍ – z důvodu mimořádné situace v organizaci – epidemie onemocněním COVID-19 jsou naše služby do 26. 3. 2023 uzavřeny. A to včetně Linky pomoci.

V případě potřeby můžete kontaktovat jiné linky důvěry v ČR, například Linku duševní tísně Most na tel.: 476 701 444. Děti poté mohou kontaktovat zdarma Linku bezpečí na tel.: 116 111. Obě tyto služby mají nepřetržitý provoz.

V případě bytové nouze se prosím obracejte na nejbližší OSPOD.

Naše služby budou zprovozněny opět v pondělí 27. 3. 2023 od 7:30 hod..

Děkujeme za pochopení.

Tým Spirály