475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Utajené bydlení

Oběti, které jsou vystaveny závažnému domácímu násilí, řeší nejen problémy plynoucí z fyzického a psychického nátlaku, ale čelí i praktickým problémům, kam se s dětmi uchýlit? Řešením není přestěhovat se k někomu z přátel nebo příbuzných, protože tato místa partner/ka nejspíše zná a může je tam vyhledat. Pro tyto účely existuje institut tzv. „utajeného bydlení“….

https://www.sancedetem.cz/o-cem-se-mluvi/azylove-domy-s-utajenou-adresou-nabizeji-bezpeci?fbclid=IwAR3v0vEYYk-CsYHZR9n2SYdcUnOTglPVND4SxM4XpeQMAzqHFcqCHMJNDto