475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

SPIRÁLA UKRAJINĚ

Linka pomoci nabízí každou středu v čase: 8:00 – 18:00 hod. telefonickou krizovou intervenci v ruském jazyce.

Krizoví interventi poskytují psychosociální krizovou pomoc s tlumočníkem v KACPU Ústí nad Labem (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině).

V případě závažné psychosociální krize nabízíme lidem z Ukrajiny krátkodobý krizový pobyt. S ohledem na omezené kapacity je nutná předchozí telefonická domluva na tel.: 475 603 390

(https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-spustil-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-1765161)