475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Slavnostní předání Cen hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021

Tisková zpráva – Intervenční centrum, Ústecký kraj, 12.10.2022

Dne 11. 10. 2022 proběhlo v Galerii Benedikta Rejta v Lounech slavnostní předání Cen hejtmana Ústeckého kraje  za rok 2021. V kategorii sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života převzala od Ing. Jana Schillera, hejtmana ÚK, letos ocenění Mgr. Martina Vojtíšková,  vedoucí Intervenčního centra Ústecký kraj a předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

Udělení Ceny hejtmana ÚK je výrazem ocenění vynikajících občanských zásluh o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinských a jiných výjimečných činů jednotlivců nebo skupin osob.

Mgr. Martina Vojtíšková se přes dvacet let profesionálně věnuje lidem v náročných životních situacích v Ústeckém kraji a osobám ohroženým domácím násilím v rámci celé ČR. Zasloužila se o vybudování a fungování dnes zapsaného spolku Spirála, s cílem nabízet okamžitou, nepřetržitou a bezplatnou pomoc lidem v krizi v rámci celého Ústeckého kraje. 

V roce 2000 spoluzaložila Centrum krizové intervence a v roce 2007 Intervenční centrum, Ústecký kraj – specializovanou poradnu pro oběti domácího násilí. O rok později se podílela na vzniku Asociace pracovníků  intervenčních center ČR, a byla zvolena předsedkyní. Tuto funkci úspěšně vykonává dosud.

Mgr. Vojtíšková působí jako odborná lektorka seminářů zaměřených na problematiku domácího násilí pro Policii ČR a  sociální pracovníky. Zároveň se snaží dělat všechno proto, aby nejen odborná, ale i laická veřejnost dokázala domácí násilí včas rozpoznat a obětem domácího násilí nabídnout včasnou a efektivní pomoc.

Její zásluhou odstartovala v roce 2015 celostátní kampaň  pod názvem Mlčení bolí, která inspirovala Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana k rozšíření seznamu povinných specializací na domácí násilí, a to na všech úrovních státního zastupitelství. Tento krok byl historickým zlomem v řešení případů domácího násilí. Mimořádně zdařilá a mediálně úspěšná kampaň, podpořená celou řadou známých českých osobností si navíc odnesla Prima Zlatou pecku, kterou pravidelně uděluje Asociace reklamních agentur ČR. 

Mgr. Martina Vojtíšková byla v roce 2015 za své zásluhy nominována na Ženu roku, a v roce 2018 a 2021 se jí dostalo významného ocenění od Policie České republiky. Je jednou z osobností, uvedených v databázi významných obyvatel Ústí nad Labem, autorkou předmluvy ke knize Lenky Stránské Život s nepřítelem (literárně zpracovaný deník týrané ženy) a iniciátorkou jedinečné odborné publikace o aspektech domácího násilí pro odbornou veřejnost s názvem Mlčení bolí.

Je členkou Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí Rady vlády ČR.  V listopadu 2020 zorganizovala facebookovou kampaň 16 dnů nulové tolerance k domácímu násilí s názvem Pomáhej sdílením 475 511 811! 

Odborná erudice, profesionalita a kreativní přístup Mgr. Vojtíškové k práci oslovily i tvůrčí skupinu pořadu TV Prima Milionář mezi námi. Produkce vybrala na základě pozitivních referencí Spirálu a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím jako jednu z neziskovek, které zajištují sociální služby obyvatelům kraje a podporují tím i stát.