475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Průzkum Domácí násilí v době covidové

Průzkum intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím v zájmu odborné veřejnosti. Čtěte:

https://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/2%D0%B0.pdf?fbclid=IwAR1fwILx0CDp2OOSsBSxdVsOvjwvD-wIkC6Dx5XSnQJFCN9C5mjd2-bfrxk