475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Projekt integrace držitelů dočasné ochrany

Spirála se stala jedním z partnerů projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022“, který je podpořen finančními prostředky Ministerstva vnitra ČR v rámci národního programu na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022.