475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Partnerství v projektu „Děti dětí bez násilí“

Spirála je partnerem projektu „Děti dětí bez násilí“, který je zaměřený na fenomén trans generačního násilí: „Chceme upozornit na toxické vztahy v rodinách a nebezpečný přenos násilí z generace na generaci,“ vysvětluje Mgr. Martina Vojtíšková a dodává: „Hlavní aktivitou projektu je rozsáhlý sociologický výzkum mezi odborníky, širokou veřejností a uživateli služeb určených ohroženým osobám, zaměřený na téma přenosu násilí na děti. Naším cílem je připomenout veřejnosti poslání intervenčních center, popsat fenomén trans generačního násilí a rozpoutat mezioborovou diskusi na téma zkvalitnění pomoci ohroženým dětem.“ Projekt je podpořen z Norských fondů, výzkum provede partner projektu, společnost SocioFactor s. r. o., Ostrava.

Více se o projektu dozvíte v přiloženém článku, který vyšel ve Zpravodaji Bílého kruhu bezpečí či zde.

 

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.