475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Omezení služeb

Z důvodu onemocnení pracovníků nákazou COVID-19 nebo nutností být v karanténě, musí Spirála, Ústecký kraj z.s. omezit provoz svých služeb. Omezení se týká služby Ambulantní krizová pomoc – zde funguje pouze možnost internetové konzultace na mail@spirala-ul.cz, nebo telefonickou krizovou pomoc na tel.: 475 603 390 nepřetržitě.

Omezení služby platí i pro projekt Zdravá rodina. Další služby fungují dle provozních hodin pro uživatele.

Karanténa potrvá do 5. 4. 2021.

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.