475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

INICIATIVA PRO DÍTĚ 21

Spirála je členem neformálního sdružení odborníků v oblasti ochrany dětí „ Iniciativa Pro dítě 21“ .

Ve dnech 31.5 až 2.6.2023 se zástupce Spirály, Mgr. Martina Vojtíšková účastnila výjezdního setkání krajských interdisciplinárních skupin z Ústeckého a Libereckého kraje v Kroměříži. Tým se věnoval především těmto tématům: tvorba dokumentů IPOD a vyhodnocení ohrožení dítěte v praxi porodnických oddělení,  tvorba  intervenčních programů, možnosti spolupráce orgánů SPOD s neziskovými organizacemi při řešení situace ohrožených dětí aj.

Viz. www.prodite21.cz. Na tomto webu najdeš zdarma  materiály a nástroje vhodné pro práci s ohroženými dětmi.

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.