475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

INICIATIVA PRO DÍTĚ 21

Spirála je členem neformálního sdružení odborníků v oblasti ochrany dětí „ Iniciativa Pro dítě 21“ .

Ve dnech 31.5 až 2.6.2023 se zástupce Spirály, Mgr. Martina Vojtíšková účastnila výjezdního setkání krajských interdisciplinárních skupin z Ústeckého a Libereckého kraje v Kroměříži. Tým se věnoval především těmto tématům: tvorba dokumentů IPOD a vyhodnocení ohrožení dítěte v praxi porodnických oddělení,  tvorba  intervenčních programů, možnosti spolupráce orgánů SPOD s neziskovými organizacemi při řešení situace ohrožených dětí aj.

Viz. www.prodite21.cz. Na tomto webu najdeš zdarma  materiály a nástroje vhodné pro práci s ohroženými dětmi.

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Intervenční centrum, Ústecký kraj a program Šance pro všechny, jsou dočasně přesunuty na adresu Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem (1. patro, budova Univerzity J.E.Purkyně). Děkujeme za pochopení,