475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Informace o provozu v době pandemie

Oznamujeme Vám způsob poskytování služeb organizace Spirála, Ústecký kraj z.s. od 4. května 2020.

Od výše uvedeného data dochází k uvolnění režimu provozu v organizaci za přísných hygienických podmínek:

Služby odborného sociálního poradenství:

Zdravá rodina – v provozu od 4. 5. 2020 – je nutné předchozí objednání. Služba dále funguje v obvyklém režimu – každé pondělí 13,00 – 18,00 na základě předchozího objednání nebo domluvy při předchozí konzultaci nebo s doporučující organizací.

Právo na vaší straně od 6. 5. 2020 v obvyklém režimu- Středa 10,00 – 16,00 na základě předchozího objednání.

Internetové poradenství dle obvyklého režimu – odpověď do 5 pracovních dní.

 

Krizová pomoc

Terénní krizový tým – zasahuje 3 den od vzniku mimořádné události hromadného i individuálního charakteru – přímo na místě události po celém Ústeckém kraji. Koordinátorka Bc. Zuzana Lešková 733 710 304.