475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Auto nabízí možnost vyjet za vámi kamkoli

Mnoho případů domácího násilí je spáchána mimo větší města.  Ať už jde o případy násilí fyzického, sexuálního nebo
psychického charakteru, pro mnohé oběti pak může být problém dostat se do místa
bezplatné  odborné  pomoci.  My jsem to vyřešili.

Auto nabízí možnost vyjet za vámi kamkoli.  Pomozte nám šířit tuto informaci 
dál, mezi lidi, kteří naši pomoc potřebují. 

Děkujeme. Pracovníci
Intervenčního centra, Ústecký kraj.

www.spirala-ul.cz 

nebo  475 511 811 (jednotné číslo pro Ústecký kraj)

nebo intervencnicentrum@spirala-ul.cz