475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Projekt intervenčního centra v rámci programu „Dejme (že)nám šanci“

Intervenční centrum, Ústecký kraj se podílí v rámci Asociace pracovníků intervenčních center na projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“.

Více informací o realizaci projektu najdete na webových stránkách APIC, přímý odkaz: https://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.