475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Domácí násilí v partnerských vztazích eskalujev dubnu

Podle statistik Asociace pracovníků intervenčních center(APIC) byl loňský duben měsícem s nejvyšším počtemvykázání násilných osob ze společného obydlí, ale zároveň i srekordní návštěvnostíohrožených osob v intervenčních centrech.

„Dubenje charakteristický kumulací jarních depresí, nejvyšším počtem sebevražd, a také eskalací domácího násilí. O tom svědčí 139 případů vykázánía 4989 kontaktů ve všech osmnácti intervenčních centrech České republiky.V porovnání s ostatními měsíci roku je v dubnu každoročně patrný nárůst v průměru o pětadvacet procent,a to jak u policejních vykázání, tak u návštěv intervenčních center,“ říká předsedkyně APIC, Mgr. Martina Vojtíšková.

Příčinou dubnové eskalace domácího násilí je podle jejích slov celkové
vyčerpání organismu po zimě, jarní únava a s tím související ztráta energie, výkyvy nálad, zvýšená přecitlivělost, podrážděnost a menší odolnost vůči každodennímu stresu. Prožívání negativních pocitů se umocňuje v kontextu sociálně ekonomické situace rodin. Vmezilidských vztazíchdochází k častějším konfliktům, agrese násilných osob vzrůstá: „Podle našich dubnových statistik domácí násilí eskalujenejčastěji v manželských a partnerských svazcích. Ohrožená je prakticky každá dvacátá česká domácnost, v osmdesáti procentech žijí nezletilé děti. Největší skupinou obětí jsou ženy ve věku 27 až 40 let,“ upřesňuje Martina Vojtíšková, a dodává:„Domácí násilí se neomezuje na izolované epizody. Je to celý způsob života, do kterého se promítá jednání násilné osoby s obětí, přičemž jednotlivé formy násilí se prolínají a slévají do spletité sítě týrání, manipulací a psychické nadvlády. Skutečnost, že se všechno odehrává v privátním prostoru, přispívá k obtížnému odhalování tohoto nebezpečného fenoménu.“APIC ČRse dlouhodobě snaží o celkové zlepšení identifikace a prevence domácího násilí, a zároveň o kvalifikovaný přístup odborníků formou zavedenímnové profesní specializace. Od loňského roku oslovuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím celostátní kampaně s názvem MLČENÍ BOLÍ, kterou podporují známé osobnosti z řad umělců, vrcholových sportovců i odborníků.