475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Městské noviny, září 2015

V Městských novinách, Informačním listu pro občany města Ústí nad Labem č. 82/září 2015 vyšel článek, který představuje služby Spirály občanům města. Autorkou článku je Mgr. Lenka Jaremová, pracovnice Magistrátu města Ústí nad Labem. Děkujeme za podporu! Spirala_Vam_nasloucha

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Intervenční centrum, Ústecký kraj a program Šance pro všechny, jsou dočasně přesunuty na adresu Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem (1. patro, budova Univerzity J.E.Purkyně). Děkujeme za pochopení,