475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Asociace poskytovatelů krizové pomoci

Spirála se stala členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci, která vznikla pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti.

https://www.facebook.com/asociacepkp/